username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

ภาพงานวันเด็ก
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
หัวข้อที่น่าสนใจข่าวดีของทุกครอบครัวไทยค่ะ
 

 

ชื่องาน      Happy Family Day

สถานที่จัดงาน    สวนสัตว์ดุสิต

วันที่จัดงาน      18 – 19 ธันวาคม 2553

ดำเนินงานโดย      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย  องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์     และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

โดยทางองค์การสวนสัตว์ยินดี มอบส่วนลด บัตรผ่านประตู 50 % สำหรับสมาชิกของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสมาชิกของโครงการ HAPPY FAMILY DAY ทั้งหมดที่มีบัตรเข้าร่วมงาน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2553   โดยสามารถ   Downloads   บัตรเข้างานได้จาก www.familynetwork.or.th และ www.happyfamilyday.com

หลักการและเหตุผล

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม  หากครอบครัวเข้มแข็งย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งไปด้วย  ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

พ่อ    มาจาก          F = FATHER

และ    มาจาก         A = AND

แม่     มาจาก         M = MOTHER

ตั้งเป้าหมาย มาจาก I = INTENTION or INMOST (อันแท้จริง)

ความรัก  มาจาก     L = LOVE

ลูก          มาจาก    Y = YOUNG

                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์    จึงร่วมกันจัดทำโครงการ  Happy Family Day เพื่อส่งเสริมครอบครัวได้อยู่ร่วมกันในสถานที่ที่ไปแล้วได้ประโยชน์   สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดหรือวันว่าง ซึ่งให้ทั้งความรู้ ความสนุก และยังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจนเกิดวิสัยทัศน์    ทำให้มองโลกกว้างขึ้น และรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตและสังคม สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นั่นก็คือ "แหล่งเรียนรู้"

                 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้สำหรับประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้ โดยมีการนำข้อมูลทางวิชาการ การสืบค้น การวิเคราะห์เรื่องราวที่นำมาจัดแสดง มักจะประกอบไปด้วยองค์กรที่เรียกตนเองว่า "พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน ศูนย์การเรียนรู้ โบราณสถาน สวนสาธารณะ หอวัฒนธรรม ห้องสมุด หอ...นิทัศน์ บ้าน... เรือน... อุทยาน... ต่างๆ"

ปีพุทธศักราช 2552 มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยได้รวบรวมข้อมูลของแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,407 แห่ง ประกอบไปด้วย

 พิพิธภัณฑ์สถานและพิพิธภัณฑ์ทั่วไป      จำนวน                  527        แห่ง

โบราณสถานและสถาปัตยกรรม                 จำนวน                  46         แห่ง

ศูนย์วัฒนธรรมและหอวัฒนธรรม            จำนวน                  154        แห่ง

ศาสนสถาน (วัด) ที่มีพิพิธภัณฑ์                จำนวน                  252        แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้                                               จำนวน                  43         แห่ง

อื่นๆ                                                                    จำนวน                  107        แห่ง

สวนสาธารณะ                                                จำนวน                  390        แห่ง

ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ                   จำนวน                888         แห่ง

(  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 35,442 แห่ง)

            การจัดทำโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2552  จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน  3,200 ครอบครัว และมีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 158 แห่ง  มหาวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่าย 20  แห่ง  มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ ประมาณ 2,000,000 คน

เป้าหมาย  

           สมาชิกของโครงการ  HAPPY  FAMILY  DAY จำนวน 3,200 ครอบครัว ที่สมัครผ่านทาง  www.happyfamilyday.com สมาชิกของมูลนิธิเครือข่ายของครัว , เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบ ,เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา ,เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ,  เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์  , เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  , เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ,ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวรุ่งอรุณ ,บ้านสวนศิลป์ , กลุ่มครอบครัวชุมชนร่มเกล้า , เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ,สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) , สมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (สวทด.) ,สถาบันขวัญเมือง  ,กระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับครอบครัว ,สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ,  ศูนย์สายใยครอบครัว , ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ , มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ , มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ,มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  , มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย ,มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ,มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มศพ.) ,ชมรมฅนรักคุณธรรม, ขบวนการตาสับปะรด  และประชาชนที่ได้รับทราบข่าว จากการประชาสัมพันธ์

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน