username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

ภาพงานวันเด็ก
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ทั่วไทย ศูนย์การเรียนรู้ และ ห้องสมุด
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ และ ห้องสมุด

จำนวน 43 แห่ง

ลำดับ รายชื่อ เนื้อหา โดย อำเภอ / จังหวัด
1 ศูนย์ความรู้ประจำหมู่บ้านวัดสารคามรังสรรค์ วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา วัด

ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

2 แหล่งความรู้ประจำหมู่บ้านวัดม่วงโตน วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา วัด ดอยสะเก็ด
3 หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา) ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา เมือง
4 เรือนข้าเจ้า วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา เอกชน เมือง
5 เรือนอนุสารสุนทร วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / ศิลปะ / การแสดง สถานศึกษา เมือง
6 เฮือนแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง
7 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนหอพระ วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง
8 ศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่ขะจาน วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา แม่แตง
9 ศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านเด่น วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา แม่แตง
10 ศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา แม่แตง
11 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา แม่แตง
12 ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / ผ้า / สิ่งทอ ชุมชน วังเจ้า ตาก
13 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคม วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา สามเงา
14 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง น่าน
15 ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองฯ ผ้า / สิ่งทอ ชุมชน ลอง แพร่
16 แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา เอกชน ลอง
17 หอประวัติกรมวิชาการเกษตร ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / บุคคลสำคัญ หน่วยงานราชการ จตุจักร กรุงเทพฯ
18 หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา จตุจักร
19 หอประวัติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา ดินแดง
20 หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา ปทุมวัน
21 หอประวัติอุทกศาสตร์ไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานราชการ บางนา
22 หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา พระนคร
23 หอประวัติจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา วัฒนา
24 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี / บุคคลสำคัญ สถานศึกษา หลักสี่
25 หอไทยนิทัศน์ วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี หน่วยงานราชการ ห้วยขวาง
26 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี หน่วยงานราชการ อยุธยา อยุธยา
27 หอสมุดนานาชาติเขาค้อ อื่นๆ เอกชน เขาค้อ เพชรบูรณ์
28 ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / ชาติพันธุ์วิทยา ชุมชน กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎจันทบุรี
29 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง
30 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ธรรมชาติวิทยา หน่วยงานราชการ พนมสารคามฉะเชิงเทรา
31 ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี(กลองยาว)ชุมชนภาคตะวันออก ศิลปะ / การแสดง สถานศึกษา เมือง
32 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านกิโลสาม   สถานศึกษา เมือง สระแก้ว
33 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนภาคตะวันออก ชุมชนบ้านหนองผูกเต่า วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา ชุมชน เมือง
34 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสงคราม วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา ชุมชน ศรีสงคราม นครพนม
35 ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง นครราชสีมา
36 ห้องอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนภูหลวงวิทยา วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา ภูหลวง เลย
37 ห้องจริยธรรม โรงเรียนบ้านไฮหย่อง วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา พังโคน สกลนคร
38 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง อุดรธานี
39 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง
40 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรยนวิเชียรมาตุ วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง ตรัง
41 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์องค์การบิรหารส่วนตำบลวิชิต วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือง ภูเก็ต
42 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติศาสตร์ / โบราณคดี สถานศึกษา หาดใหญ่ สงขลา
43 ห้องภูมิปัญญาไทย โรงเรียนสุราษฎ์ธานี วิถีชีวิตท้องถิ่น / ภูมิปัญญา สถานศึกษา เมือง สุราษร์ฎธานี

 

  

 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน